Vårt arbete har berört människors liv

Mardin till NB4

2021 har varit ett år då vi tagit ytterligare steg i rätt riktning som organisation. Trots att året till stor del drabbats av pandemins begränsningar har Nya Kompisbyrån arbetat målmedvetet utifrån de möjligheter vi sett framför oss. Behovet av ökad integration har under den här tiden inte stannat upp och därför har inte vi gjort det heller, så enkelt har det varit. 

Tusentals nya och etablerade svenskar har matchats via framförallt digitala träffar under året och nu under hösten har vi även öppnat upp för våra fysiska träffar igen, äntligen! Vårt arbete har berört människors liv och deras möjlighet till att kunna känna sig integrerade i det samhälle som de lever och verkar i, det gäller såväl för nya svenskar som för etablerade. Vårt arbete har bland annat uppmärksammats av Diversity Index Awards som under hösten utsåg Nya Kompisbyrån som vinnare av Mångfaldspriset i kategorin Etnicitet. En otrolig ära som vi som organisation gläds åt då det visar att vårt arbete uppskattas. Motiveringen kan ni läsa här nedan, visst är den fin?

Med glädje, inspiration och en vision av ett samhälle där man förebygger utanförskap och främlingsfientlighet är årets vinnare en brobyggare som skapar möjligheter för förändring för individer med olika kompetenser och från olika generationer. Genom det fysiska och det digitala mötet har årets vinnare gjort möjligt att tusentals människor runt om i Sverige kan få kontakt, mötas och lära av varandra. Vinnarens arbete för inkludering, som bygger på gemenskap, hjälper nya invånare att höja sina kunskaper om samhället vilket också ger ökade möjligheter att skapa sociala nätverk som är avgörande för att kunna navigera i ett nytt land. Med små handlingar visar årets vinnare att individerna kan förändra samhället tillsammans och i förlängningen skapa ett mer inkluderande Sverige.

2021 har också inneburit ett år av tillväxt, såväl i omsättning som antal medarbetare. Att vi växer som organisation och därmed också kan stötta integrationsprocessen än mer är något som vi vill fortsätta att göra även nästa år. Vi är idag 20 medarbetare, vi gick in i året som elva anställda. Den främsta anledningen till vår tillväxt är att vi fått en rad olika projekt beviljade under 2020 och 2021. Ni har säkert sett och hört om dem förut men samtliga våra projekt: Klara, Färdiga, Kvinna, Kv(in)na, STHLM Ung, NKB Ung, JärfällaKompis och Färdighetsprogrammet är en ytterst viktig del av vår verksamhet idag och de lägger även grunden till hur vi vill arbeta i framtiden.

Vi har tagit ett bredare grepp om integrationsfrågan under det senaste året och särskilt fokuserat på i synnerhet två målgrupper; utrikes födda kvinnor och deras väg till arbete och studier samt ungdomar med utrikesfödda föräldrar och deras möten med etablerade ungdomar. Vi tror starkt på att utrikes födda kvinnor och deras möjlighet att kunna förverkliga sig själva spelar en nyckelroll för integrationen, inte bara för dem själva men även för människorna i deras omgivning. Vi tror även starkt på att hållbar integration skapas i tidig ålder där ungdomar med olika bakgrund får möjlighet att mötas, att unga som växer upp i samma stad men som aldrig får möjlighet att träffas är en konsekvens av segregationen som är dyrköpta för samhället på sikt. 

Nu är 2021 snart slut och vi kommer att lägga ett framgångsrikt år för Nya Kompisbyrån till handlingarna, vi har vuxit, tagit ett bredare grepp om en av de viktigaste frågorna som präglar vår samtid, samtidigt som vi gjort vårt allra bästa för att öka gemenskapen i vårt samhälle genom att skapa integration genom gränsöverskridande möten över hela landet. I detta arbete vill vi rikta ett särskilt stort och innerligt tack till alla er som i år träffat en ny person via oss och att ni under era möten berikat varandra på ett sätt som gör både er och vårt samhälle rikare. Ett varmt tack ska också riktas till alla våra volontärer runt om i Sverige som på sin fritid, efter jobb och studier, lägger ner dyrbara timmar, dagar och veckor på att stötta oss i vårt och torrt. Vilken grej, man kan bli rörd för betydligt mindre!

I egenskap av verksamhetschef vill jag också slutligen rikta en ocean av tacksamhet till alla fantastiska kollegor på Nya Kompisbyrån. Vilket jobb ni gör och vilken fröjd det är att få arbeta med ett så fantastiskt team vars engagemang är anledningen till att vi ens finns och verkar. Tack ska Ni ha!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.