Samarbeten är vägen fram

Vi ökar gemenskapen i samhället genom att sänka tröskeln till nya vänskaper och nätverk. Det gör vi bäst tillsammans med andra samhällsaktörer. Tillsammans minskar vi segregationen och löser de integrationsutmaningar som vi står inför. Hela 97 % av de som träffat en ny vän genom Nya Kompisbyrån uppger att det känner sig mer inkluderade i samhället. Dessutom har vi glädjen att se hur den positiva grunden mynnar ut i nya jobbmöjligheter, ökade språkkunskaper och inte minst fantastiska vänskapsband. Denna hoppingivande samhällsförändring kan du som samverkanspartner vara med och bidra till.

Vill du läsa mer om våra resultat och målsättningar?

Företag & näringsliv

Vi tittar gärna tillsammans med er på olika samverkansmöjligheter som kan stärka ert inkluderingsarbete. Vi vet att över hälften av Sveriges befolkning inte träffar några nyanlända i sin vardag. Visst är det något som ni vill vara med och förändra, så att fler människor träffar någon som är ny i Sverige? Vi vet nämligen att just möten mellan människor gör stor skillnad och minskar ensamheten för både nya och etablerade svenskar. Tillsammans skapar vi långsiktig samverkan utifrån era och målgruppens behov.

Kompismatchningar

Kompismatchningar

Att bli kompis är ett fantastiskt sätt att lära känna nya människor på. Personer med liknande intresse träffas minst en gång, i en timme. Ni bidrar på ett enkelt och effektivt sätt till att fler människor ses över en fika eller ett digitalt möte som gör skillnad.

Mentorskapsprogram

Mentorskapsprogram

Genom mentorskap och arbetsmarknadsutbildning förbereder vi nya svenskar för att bli en del av den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans arbetar vi för att färre människor hamnar i ensamhet och utanförskap, genom att ge fler möjligheten tillgång till utbildning och arbete.

Student- och ungdomsverksamheter

Student- och ungdomsverksamheter

I våra student- och ungdomsverksamheter arbetar vi aktivt för att skapa möten mellan unga vuxna som saknar naturliga mötesplatser idag. Förhoppningen är att fler unga inspireras att börja studera eller lär känna någon från en annan stadsdel.

Demokrati och opinion

Demokrati och opinion

Integration är politik. Vi bevakar samhällsdebatten och håller koll på riksdagspartiernas integrationspolitik, samtidigt som vi försöker påverka den. Men då måste fler bli delaktiga. Tillsammans med er vill vi skapa fler demokratifrämjande verksamheter som gör Sverige mer inkluderande.

Företagsevent

Företagsevent

Skapa medarbetarengagemang genom att genomföra ett event tillsammans med oss! Vi bestämmer tillsammans tema för eventet, tid och antal deltagare. Era medarbetare blir matchade med nya svenskar och utbyter erfarenheter.

Rekrytera via oss

Rekrytera via oss

Vill ni öka mångfald på företaget eller är ni i behov av en viss språkkompetens? Vi stöttar er i det arbetet genom att ni får chansen att rekrytera våra kompetenta deltagare.

Bli företagsvän

Bli företagsvän

Tillsammans med er utformar vi ett strategiskt partnerskap som gynnar båda. Här anpassar vi partnerskapet utifrån våra gemensamma målsättningar och behov och skapar en tydlig plan för hur samverkan ska se ut.

Skräddarsy samverkan

Skräddarsy samverkan

Har ni en annan idé på hur vi kan samverka? Hör av er! Vi skapar gärna nya verksamheter eller erbjudanden utifrån era tankar och behov.

Vad kan ert företag vinna på att ingå samverkan med oss på Nya Kompisbyrån?

Kontakta vår verksamhetssamordnare för att gå igenom olika möjligheter till samverkan, kostnader och tillsammans skapa en plan.

Kommuner & offentlig sektor

Våra olika koncept för att skapa värdefulla möten stärker och kompletterar kommunernas befintliga integrations- och inkluderingsinsatser. Vi samarbetar med kommuner för att minska segregation och utanförskap inom kommungränserna och öka gemenskapen i samhället i stort. Tillsammans skapar vi verksamheter utifrån målgruppens behov i just er kommun för att tillsammans arbeta för att minska att fler hamnar i utanförskap. Forskning visar på att tillgången till ett socialt nätverk minskar psykisk ohälsa hos personer som är nya i Sverige. Idag uppger 8 av 10 etablerade svenskar att de inte har naturliga kontaktytor där de kan komma i kontakt med nyanlända. Det är något som vi vill ändra på genom att skapa möten mellan människor. Ni är en mycket viktig del i det arbetet.

Kompismatchningar

Kompismatchningar

Att bli kompis är ett fantastiskt sätt att lära känna nya människor på. Personer med liknande intresse träffas minst en gång, i en timme. Ni bidrar på ett enkelt och effektivt sätt till att fler människor ses över en fika eller ett digitalt möte som gör skillnad.

Student- och ungdomsverksamheter

Student- och ungdomsverksamheter

I våra student- och ungdomsverksamheter arbetar vi aktivt för att skapa möten mellan unga vuxna som saknar naturliga mötesplatser idag. Förhoppningen är att fler unga inspireras att börja studera eller lär känna någon från en annan stadsdel.

Mentorskapsprogram

Mentorskapsprogram

Genom mentorskap och arbetsmarknadsutbildning förbereder vi nya svenskar för att bli en del av den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans arbetar vi för att färre människor hamnar i ensamhet och utanförskap, genom att ge fler möjligheten tillgång till utbildning och arbete.

Demokratifrämjande

Demokratifrämjande

Genom demokratifrämjande workshops minskar vi utanförskap och bidrar till att fler unga möts. Verksamheten går att anpassa utifrån målgruppens behov och önskemål om teman kopplade till demokrati. Så ger vi fler möjlighet att tycka till och bli delaktiga i utformandet av Sveriges framtid.

Kontakta vår verksamhetssamordnare för mer information. Vi kommer gärna till din kommun för att berätta mer om vad vi kan göra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.