Samarbeten är vägen fram

Vi ökar gemenskapen i samhället genom att sänka tröskeln till nya vänskaper och nätverk. Det gör vi bäst tillsammans med andra samhällsaktörer. Tillsammans minskar vi segregationen och löser de integrationsutmaningar som vi står inför. Hela 97 % av de som träffat en ny vän genom Nya Kompisbyrån uppger att det känner sig mer inkluderade i samhället. Dessutom har vi glädjen att se hur den positiva grunden mynnar ut i nya jobbmöjligheter, ökade språkkunskaper och inte minst fantastiska vänskapsband. Det är en positiv samhällsförändring som ni som samverkanspartner bidrar till.

Företag & näringsliv

Vi tittar gärna tillsammans med er på olika samverkansmöjligheter som kan stärka ert inkluderingsarbete. Vi vet att över hälften av Sveriges befolkning inte träffar några nyanlända i sin vardag. Visst är det något som ni vill vara med och förändra, så att fler människor träffar någon som är ny i Sverige. Vi vet nämligen att just möten mellan människor gör stor skillnad och minskar ensamheten för både nya och etablerade svenskar. Tillsammans skapar vi långsiktig samverkan utifrån era och målgruppens behov.

 

Vad kan ert företag slippa eller vinna på att ingå samverkan med oss på Nya Kompisbyrån? Kontakta verksamhetssamordnare Amanda Malmborg för mer information om hur ert företag kan bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Kommuner & offentlig sektor

Våra olika koncept för att skapa värdefulla möten stärker och kompletterar kommunernas befintliga integrations- och inkluderingsinsatser. Vi samarbetar med kommuner för att minska segregation och utanförskap inom kommungränserna och öka gemenskapen i samhället i stort. Tillsammans skapar vi verksamheter utifrån målgruppens behov i just er kommun för att tillsammans arbeta för att minska att fler hamnar i utanförskap. Forskning visar på att tillgången till ett socialt nätverk minskar psykisk ohälsa hos personer som är nya i Sverige. Idag uppger 8 av 10 etablerade svenskar att de inte har naturliga kontaktytor där de kan komma i kontakt med nyanlända. Det är något som vi vill ändra på genom att skapa möten mellan människor. Ni är en mycket viktig del i det arbetet.

 

Kontakta verksamhetsutvecklare Amanda Malmborg för mer information. Vi kommer gärna till din kommun för att berätta mer om vad vi kan göra.

Högskolor, universitet och studentorganisationer

Nya Kompisbyrån samarbetar gärna med er för att främja inkludering och öka gemenskap på högskolor och universitet. Vårt koncept skapar givande aktiviteter och berikande möten som stöttar och kompletterar universitetsväsendets integrationsvision, mål och strategi. Vi planerar att etablera vår verksamhet på minst tio olika studentorter runtom i landet inom de närmaste tre åren.

Kontakta NKB Ung:s projektledare Stephen Aluko för mer information om hur vi kan mötas och forma ett samarbete som utvecklar båda våra verksamheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.