Samarbeten är vägen framåt

Vi behöver kraftsamla för att minska segregationen och lösa de integrationsutmaningar som vårt samhälle står inför. Sedan 2014 har Nya Kompisbyrån matchat över 44 000 kompisar i hela Sverige. Varje dag ser vi hur dessa möten mellan nya och etablerade svenskar mynnar ut i nya jobbmöjligheter, förbättrade språkkunskaper och inte minst fantastiska vänskaper. Som samverkanspartner har du möjlighet att bidra till denna hoppingivande samhällsförändring tillsammans med oss.

Företag & näringsliv

Vad kan ni vinna på att ingå samverkan med oss på Nya Kompisbyrån? Vi erbjuder flera möjligheter som kan stärka ert inkluderingsarbete. Tillsammans skapar vi långsiktig samverkan utifrån både era och målgruppens behov.

Kompismatchningar

Kompismatchningar

Att bli kompis är ett fantastiskt sätt att lära känna nya människor på. Personer med liknande intresse träffas minst en gång, i en timme. Ni bidrar på ett enkelt och effektivt sätt till att fler människor ses över en fika eller ett digitalt möte som gör skillnad.

Mentorprogram

Mentorprogram

Genom våra mentorprogram stöttar vi nya svenskar att närma sig den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans arbetar vi för att färre människor hamnar i ensamhet och utanförskap, genom att ge fler möjlighet till utbildning och arbete.

Student- och ungdomsverksamheter

Student- och ungdomsverksamheter

I våra student- och ungdomsverksamheter arbetar vi aktivt för att skapa möten mellan unga vuxna som saknar naturliga mötesplatser idag. Förhoppningen är att fler unga inspireras att börja studera eller lär känna någon från en annan stadsdel.

Demokrati och opinion

Demokrati och opinion

Integration är politik. Vi bevakar samhällsdebatten och håller koll på riksdagspartiernas integrationspolitik, samtidigt som vi försöker påverka den. Men då måste fler bli delaktiga. Tillsammans med er vill vi skapa fler demokratifrämjande verksamheter som gör Sverige mer inkluderande.

Företagsevent

Företagsevent

Skapa medarbetarengagemang genom att genomföra ett event tillsammans med oss! Vi bestämmer tillsammans tema för eventet, tid och antal deltagare. Era medarbetare blir matchade med nya svenskar och utbyter erfarenheter.

Rekrytera via oss

Rekrytera via oss

Vill ni öka mångfalden internt eller är ni i behov av en viss språkkompetens? Vi stöttar er genom möjligheten att rekrytera våra kompetenta deltagare.

Bli företagsvän

Bli företagsvän

Tillsammans med er utformar vi ett strategiskt partnerskap som gynnar båda. Här anpassar vi partnerskapet utifrån våra gemensamma målsättningar och behov och skapar en tydlig plan för hur samverkan ska se ut.

Skräddarsy samverkan

Skräddarsy samverkan

Har ni en annan idé på hur vi kan samverka? Hör av er! Vi skapar gärna nya verksamheter eller erbjudanden utifrån era tankar och behov.

Kommuner & offentlig sektor

Vi erbjuder flera möjligheter som kan stärka och komplettera era befintliga integrations- och inkluderingsinsatser. Vi samarbetar med kommuner för att minska segregation och utanförskap inom kommungränserna och öka gemenskapen i samhället i stort. Tillsammans skapar vi verksamheter som passar just era målgrupper.

Kompismatchningar

Kompismatchningar

Att bli kompis är ett fantastiskt sätt att lära känna nya människor på. Personer med liknande intresse träffas minst en gång, i en timme. Ni bidrar på ett enkelt och effektivt sätt till att fler människor ses över en fika eller ett digitalt möte som gör skillnad.

Demokratifrämjande

Demokratifrämjande

Genom demokratifrämjande workshops minskar vi utanförskap och bidrar till att fler unga möts. Verksamheten går att anpassa utifrån målgruppens behov och önskemål om teman kopplade till demokrati. Så ger vi fler möjlighet att tycka till och bli delaktiga i utformandet av Sveriges framtid.

Mentorprogram

Mentorprogram

Genom våra mentorprogram stöttar vi nya svenskar att närma sig den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans arbetar vi för att färre människor hamnar i ensamhet och utanförskap, genom att ge fler möjlighet till utbildning och arbete.

Student- och ungdomsverksamheter

Student- och ungdomsverksamheter

I våra student- och ungdomsverksamheter arbetar vi aktivt för att skapa möten mellan unga vuxna som saknar naturliga mötesplatser idag. Förhoppningen är att fler unga inspireras att börja studera eller lär känna någon från en annan stadsdel.

KONTAKT

Kontakta gärna vår verksamhetssamordnare Lina Bergström för att utforska olika samverkansmöjligheter som passar era behov och förutsättningar. Tillsammans kan vi skapa en plan som gynnar både ert engagemang och vårt gemensamma mål att främja integration och mångfald i samhället.

Bild Lina Bergström

Lina Bergström
Verksamhetssamordnare
lina.bergstrom@nyakompisbyran.se