om UPPSALA YRKESMENTOR

Uppsala Yrkesmentor riktar sig till utrikesfödda kvinnor som bor i Uppsala och som går en komboutbildning inom vård och omsorg, barnskötare eller kock och restaurang. Som deltagare
får du stöd i dina studier, utökar ditt kontaktnät samt närmar dig arbetsmarknaden med hjälp av en yrkesmentor och kvinnoträffar. 

Yrkesmentorn arbetar eller studerar inom samma yrkesområde som deltagaren och delar med sig av sin erfarenhet och kunskap under det 6 månader långa mentorskapet. Tillsammans kommer mentorparet att öva på svenska, fokusera på studierna och prata om deltagarens framtid.

DELTA I UPPSALA YRKESMENTOR

Vem kan bli deltagare?

 • Du identifierar dig som kvinna och är minst 18 år 
 • Du bor i Uppsala 
 • Du studerar en komboutbildning till:
  • Undersköterska
  • Barnskötare
  • Kock

Du förväntas att:

 • Delta på minst fyra träffar 
 • Träffa din mentor minst en gång i månaden under 6 månader
 • Vara drivande i att boka in träffar med din mentor

Vem kan bli mentor? 

 • Du identifierar dig som kvinna och är minst 18 år 
 • Du bor i eller nära Uppsala 
 • Du arbetar eller studerar inom något av dessa områden:
  • Skola och barnomsorg
  • Vård- och omsorg 
  • Restaurang

Du förväntas att: 

 • Delta på minst två träffar (uppstartsträff och avslutningsträff)
 • Träffa din matchning minst en gång i månaden under 6 månader
 • Dela med dig av din erfarenhet, dina kunskaper och stöttar din matchning i hennes studier 

Vem kan bli deltagare?

 • Du identifierar dig som kvinna och är minst 18 år 
 • Du bor i Uppsala 
 • Du studerar en komboutbildning till undersköterska, barnskötare eller kock

Du förväntas att:

 • Delta på minst fyra träffar 
 • Träffa din mentor minst en gång i månaden under 6 månader
 • Vara drivande i att boka in träffar med din mentor

Vem kan bli mentor? 

 • Du identifierar dig som kvinna och är över 18 år 
 • Du bor i Uppsala eller närliggande områden 
 • Du arbetar eller studerar inom något av dessa områden:
  • Skola och barnomsorg
  • Vård- och omsorg 
  • Restaurang

Du förväntas att: 

 • Delta på minst två träffar (uppstartsträff och avslutningsträff)
 • Träffa din matchning minst en gång i månaden under 6 månader
 • Dela med dig av din erfarenhet, dina kunskaper och stöttar din matchning i hennes studier 

HUR FUNKAR DET?

1. Intresseanmälan

Intresseanmäl dig till Uppsala Yrkesmentor genom att klicka på anmälan för deltagare eller mentor ovan. Fyll sedan i formuläret. Du får ett email när vi har tagit emot din anmälan.

2. Första kontakten

Efter din anmälan blir du kontaktad av oss för att få mer information om specifika datum, och för att bestämma när just ditt uppdrag startar.

3. Matchning 

Vi matchar ihop deltagare och mentorer utifrån yrkesgrupp, intressen, ålder och mål.

4. Uppstart av mentorskap

Deltagarna går på en egen träff innan mentorparen träffas för första gången på en uppstartsträff. Under uppstartsträffen kommer vi att ge information, tips och vägledning. Tillsammans sätter mentorparet mål och bestämmer när de ska ses nästa gång. Mentorparet ska träffas minst en gång i månaden under 6 månaders tid. Nya Kompisbyrån finns som ett stöd och bollplank under hela mentorskapet.

5. Kvinnoträffar

Alla som är med i Uppsala Yrkesmentor bjuds in till ett antal kvinnoträffar med olika teman där fokus är nätverkande. Där får alla möjlighet att utbyta erfarenheter, kunskap och lära känna nya människor.

KONTAKT

Om du har några frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss. Nedan hittar du kontaktuppgifter till projektledare och partneransvarig.

Matilda Hardmeier
Projektledare
matilda@nyakompisbyran.se

Ellinor Moberg Musel
Partneransvarig
ellinor@nyakompisbyran.se

Uppsala Yrkesmentor finansieras av Europeiska socialfonden och pågår 2024-2025