om UPPSALA YRKESMENTOR

Vill du göra verklig skillnad för utrikesfödda kvinnor i Uppsala? Anmäl dig som mentor i Uppsala Yrkesmentor! 

Uppsala Yrkesmentor stöttar utrikesfödda kvinnor i Uppsala som studerar svenska samtidigt som de går en yrkesutbildning till undersköterska, barnskötare eller kock. Som deltagare får man stöd i sina studier, utökar sitt kontaktnät och närmar sig arbetsmarknaden med hjälp av en yrkesmentor. Mentorparet träffas en gång i månaden under sex månader. Tillsammans kommer mentorparet till exempel att öva på svenska, fokusera på deltagarens studier och prata om framtiden.

Som yrkesmentor kan du arbeta eller studera inom samma eller liknande område som deltagaren, men anmäl dig gärna även om du inte arbetar eller studerar inom vård- och omsorg, barnomsorg, skola eller restaurang. Vi välkomnar blivande mentorer med olika erfarenheter och bakgrunder eftersom våra deltagare har olika mål med mentorprogrammet. 

Målet med projektet är att öka antalet utrikesfödda kvinnor som slutför sina utbildningar och underlätta deras väg in på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Uppsala Yrkesmentor pågår under två år fram till december 2025.

DELTA I UPPSALA YRKESMENTOR

Vem kan bli deltagare?

 • Du identifierar dig som kvinna och är över 18 år 
 • Du bor i Uppsala 
 • Du studerar en komboutbildning till:
  • Undersköterska
  • Barnskötare
  • Kock

Du förväntas att:

 • Delta på minst fyra träffar 
 • Träffa din mentor minst en gång i månaden under 6 månader
 • Vara drivande i att boka in träffar med din mentor

Vem kan bli mentor? 

 • Du identifierar dig som kvinna och är minst 18 år 
 • Du bor i eller nära Uppsala 
 • Du vill dela med dig av din studie- och/eller yrkeslivserfarenhet
 

Du förväntas att: 

 • Delta på minst två träffar (uppstartsträff och avslutningsträff)
 • Träffa din matchning minst en gång i månaden under 6 månader
 • Dela med dig av din erfarenhet, dina kunskaper och stöttar din matchning i hennes studier 

Vem kan bli deltagare?

 • Du identifierar dig som kvinna och är minst 18 år 
 • Du bor i Uppsala 
 • Du studerar en komboutbildning till undersköterska, barnskötare eller kock

Du förväntas att:

 • Delta på minst fyra träffar 
 • Träffa din mentor minst en gång i månaden under 6 månader
 • Vara drivande i att boka in träffar med din mentor

Vem kan bli mentor? 

 • Du identifierar dig som kvinna och är över 18 år 
 • Du bor i Uppsala eller närliggande områden 
 • Du arbetar eller studerar inom något av dessa områden:
  • Skola och barnomsorg
  • Vård- och omsorg 
  • Restaurang

Du förväntas att: 

 • Delta på minst två träffar (uppstartsträff och avslutningsträff)
 • Träffa din matchning minst en gång i månaden under 6 månader
 • Dela med dig av din erfarenhet, dina kunskaper och stöttar din matchning i hennes studier 

HUR FUNKAR DET?

1. Intresseanmälan

Intresseanmäl dig till Uppsala Yrkesmentor genom att klicka på anmälan för deltagare eller mentor ovan. Fyll sedan i formuläret. Du får ett email när vi har tagit emot din anmälan.

2. Första kontakten

Efter din anmälan blir du kontaktad av oss för att få mer information om specifika datum, och för att bestämma när just ditt uppdrag startar.

3. Matchning 

Vi matchar ihop deltagare och mentorer utifrån yrkesgrupp eller deltagarens yrkesmål, intressen och ålder.

4. Uppstart av mentorskap

Deltagarna går på en egen träff innan mentorparen träffas för första gången på en uppstartsträff. Under uppstartsträffen kommer vi att ge information, tips och vägledning. Tillsammans sätter mentorparet mål och bestämmer när de ska ses nästa gång. Mentorparet ska träffas minst en gång i månaden under 6 månaders tid. Nya Kompisbyrån finns som ett stöd och bollplank under hela mentorskapet.

5. Kvinnoträffar

Alla som är med i Uppsala Yrkesmentor bjuds in till ett antal kvinnoträffar med olika teman där fokus är nätverkande. Där får alla möjlighet att utbyta erfarenheter, kunskap och lära känna nya människor.

KONTAKT

Om du har några frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss. Nedan hittar du kontaktuppgifter till projektledare och partneransvarig.

Matilda Hardmeier
Projektledare
matilda@nyakompisbyran.se

Ellinor Moberg Musel
Partneransvarig
ellinor@nyakompisbyran.se

Uppsala Yrkesmentor finansieras av Europeiska socialfonden och pågår 2024-2025