Publikationer

Är du nyfiken på hur vi jobbar eller vilka samhällseffekter vårt arbete har? Nedan hittar du bland annat styrdokument, vår senaste verksamhetsberättelse, effektutvärdering och en mötesguide för inbjudande möten.

Styrdokument och policys

Här kan du ta del av Nya Kompisbyråns stadgar, årsredovisning, insamlingspolicy och uppförandekod. 

Årsredovisning 2022

Stadgar

Finansierings- och insamlingspolicy

Uppförandekod

Verksamhetsberättelse - verksamhetsåret 2022

”Vi har i vanlig ordning drivit fantastiska projekt under året, båda sådana som varit aktiva sedan tidigare och de som vi startat upp från grunden under 2022. Mer om dessa och den förändring som de skapat redovisas i den här verksamhetsberättelsen. Det är med stolthet vi pratar om våra projekt och vilka effekter de har på människorna som vi har förmånen att få komma i kontakt med.”

Läs hela verksamhetsberättelsen här 

Betydande möten - Effektutvärdering av möten anordnade 2019

”Undersökningen visar att deltagarna har fått nya och vidgade sociala nätverk vilket snabbar på etableringen på arbetsmarknaden. 90% har fått träna på sin svenska. Vidare har etablerade svenskar och nya svenskar delat erfarenheter och kunskaper om varandras kulturer. Som ett resultat av det har 86% fått en bättre förståelse för det svenska samhället och 68% har fått en bättre förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Resultaten indikerar att verksamheten i stor utsträckning uppfyller sitt syfte och mål, och därmed bidrar till ett mer inkluderande samhälle.”

Läs hela effektutvärderingen

Integrationsvalet

Inför riksdagsvalet 2022 tog Nya Kompisbyrån fram Integrationsvalet: en valundersökning om partiernas integrationspolitik. Undersökningen ger en tydlig inblick i partiernas integrationssatsningar och visar hur deras integrationspolitiska förslag skiljer sig från varandra.

Metodbok

Stötta utrikesfödda kvinnor i att närma sig arbete eller studier. En metodbok av Nya Kompisbyrån.

Läs guiden här

Din guide till inbjudande möten

Vill du ha tips och råd för att skapa goda och bra kompisträffar? E-boken Inbjudande möten är tänkt som ett stöd för dig som deltagare, för att dina kompisträffar ska bli så inbjudande och trygga som möjligt.

Läs guiden här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.