Publikationer

Är du nyfiken på hur vi jobbar eller vilka samhällseffekter vårt arbete har? Nedan hittar du aktuell verksamhetsberättelse, effektutvärdering och en nyframtagen mötesguide.   

Verksamhetsberättelse - Verksamhetsåret 2020

”2020 blev ett spännande och framgångsrikt år för oss på Nya Kompisbyrån. Året började med att Kompisbyrån och Invitationsdepartementet gick samman för att bilda vad som idag är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på integration och inkludering.”

Läs hela verksamhetsberättelsen

Betydande möten - Effektutvärdering av möten anordnade 2019

”Undersökningen visar att deltagarna har fått nya och vidgade sociala nätverk vilket snabbar på etableringen på arbetsmarknaden. 90% har fått träna på sin svenska. Vidare har etablerade svenskar och nya svenskar delat erfarenheter och kunskaper om varandras kulturer. Som ett resultat av det har 86% fått en bättre förståelse för det svenska samhället och 68% har fått en bättre förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Resultaten indikerar att verksamheten i stor utsträckning uppfyller sitt syfte och mål, och därmed bidrar till ett mer inkluderande samhälle.”

Läs hela effektutvärderingen

Din guide till inbjudande möten 2021

Vill du ha tips och råd för att skapa goda och bra kompisträffar? E-boken Inbjudande möten är tänkt som ett stöd för dig som deltagare, för att dina kompisträffar ska bli så inbjudande och trygga som möjligt.

Läs guiden här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.