Styrdokument och policys

För oss på Nya Kompisbyrån är det viktigt med en hög nivå av transparens i vårt arbete. Här kan du ta del av dokumentation kopplad till intern kontroll och styrning.

Anmälan av oegentligheter

Ersättning högsta tjänsteperson

Finansierings- och insamlingspolicy

Policy för placering av kapital

Stadgar

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens årsmöte 2023

Uppförandekod

Årsredovisning 2023