Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som syftar till att öka gemenskapen i samhället mellan nya och etablerade svenskar. Det gör vi genom kompismatchningar, ett enkelt och roligt sätt att lära känna nya vänner. Vi finns idag på ett 15-tal orter runt om i Sverige. Vem som helst som är över 18 år kan anmäla sig till våra aktiviteter och det är alltid gratis att delta.

Vi tror på ett samhälle där vi möts som människor, samtalar och bygger relationer. Ett samhälle där man förekommer utanförskap och främlingsfientlighet genom att vara välkomnande och inkluderande.

Vi har en vision om att öka gemenskapen i samhället genom att sänka tröskeln till fler möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Möten som leder till bättre svenskkunskaper, breddat socialt nätverk, ökade möjligheter till jobb, större förståelse för varandra och en berikande tillvaro. Vi erbjuder enkla former av vardagsintegration för att göra det lätt och kul för alla att engagera sig.

Vill du följa vårt arbete på närmare håll? Förutom att följa oss på sociala medier kan du numera också prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Medarbetare

Elin Törnblom Duthu Verksamhetsutvecklare/partnerskap civilsamhället & offentlig sektor
Miriam Ghebressilasie Social Media Manager/projektledare
Mardin Baban
Verksamhetschef & presskontakt 079 337 56 97

Elin Törnblom Duthu
Verksamhetsutvecklare
civilsamhället & offentlig sektor

Lina Makso
Matchningsansvarig & projektledare

Miriam Ghebressilasie
Social Media Manager & projektledare

Sara Ibrahim
Projektledare “NKB Ung”

Karin Magnusson Volontärsamordnare/Community Manager
Hélène Bagge Operativt ansvarig (föräldraledig)

Karin Magnusson
Volontärsamordnare /
Community Manager

Hélène Bagge
Senior projektledare “Klara, Färdiga, Kvinna”

Clara Wäppling
Verksamhetsutvecklare IT

Nick Doggen
Kommunikatör “NKB Ung” & projektledare

Mikael Duthu
Kommunikatör JärfällaKompis

Vår styrelse

Jörgen Bergqvist – Ordförande
Emma Hammar – Grundare av Kompisbyrån
Ebba Åkerman – Grundare av Invitationsdepartementet
Henrik Evrell – Styrelseledamot
Emilia Molin – Styrelseledamot
Emma Idestrand – Styrelseledamot
Lovisa Bååth – Styrelseledamot

X