Om Nya Kompisbyrån

Vi tror på ett samhälle där vi möts som människor, samtalar och bygger relationer. Ett samhälle där man förekommer utanförskap och främlingsfientlighet genom att vara välkomnande och inkluderande.

Vi har en vision om att öka gemenskapen i samhället genom att sänka tröskeln till fler möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Möten som leder till bättre svenskkunskaper, breddat socialt nätverk, ökade möjligheter till jobb, större förståelse för varandra och en berikande tillvaro. Vi erbjuder enkla former av vardagsintegration för att göra det lätt och kul för alla att engagera sig.

Nya Kompisbyrån är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden organisation som syftar till att öka gemenskapen i samhället mellan nya och etablerade svenskar. Ingen gör någon en tjänst utan båda får en upplevelse. Vem som helst kan anmäla sig till våra aktiviteter. Vi är en icke vinstdrivande verksamhet och det är alltid gratis att delta. Vi finns idag på ett 15-tal orter runt om i Sverige.

Vi har fört samman fler än

0

nya kompisar över sedan 2014

0 %

av de nya svenskarna känner sig mer eller mycket mer välkomna i Sverige efter en middag.

0 %

av deltagarna som var arbetssökande har fått arbete eller praktik med hjälp av sin fikakompis.

0 %

av båda grupperna, nya och etablerade svenskar, upplever att de har lärt sig något nytt om en annan kultur.

Medarbetare

Elin Törnblom Duthu Verksamhetsutvecklare/partnerskap civilsamhället & offentlig sektor
Miriam Ghebressilasie Social Media Manager/projektledare
Mardin Baban
Verksamhetschef & presskontakt 079 337 56 97

Elin Törnblom Duthu
Verksamhetsutvecklare/
partnerskap civilsamhället & offentlig sektor

Lina Makso
Matchningsansvarig & projektledare

Miriam Ghebressilasie
Social Media Manager/projektledare

Sara Ibrahim
Projektledare NKB Ung

Karin Magnusson Volontärsamordnare/Community Manager
Hélène Bagge Operativt ansvarig (föräldraledig)

Karin Magnusson
Volontärsamordnare/
Community Manager

Hélène Bagge
Operativt ansvarig (föräldraledig)

Clara Wäppling
Verksamhetsutvecklare näringsliv & IT-ansvarig 

Nick Doggen
Kommunikatör NKB Ung

Styrelsen

Jörgen Bergqvist – Ordförande
Emma Hammar – Grundare av Kompisbyrån
Ebba Åkerman – Grundare av Invitationsdepartementet
Henrik Evrell – Styrelseledamot
Emilia Molin – Styrelseledamot
Emma Idestrand – Styrelseledamot
Lovisa Bååth – Styrelseledamot

X