VÅRA SAMARBETEN

Nya Kompisbyrån har genom åren fått möjlighet att samarbeta med många typer av aktörer inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Våra samarbeten har sett ut på en mängd olika sätt men har alla gynnat både engagemanget inom organisationerna, och de gemensamma målen. Allt vi arbetar med syftar till att få människor att mötas och att hjälpa nya svenskar hitta sin väg in i det svenska samhället. 

Vill du också vara med och skapa ett mer inkluderande samhälle? Läs mer om samarbetsmöjligheter här.

Logga Länsstyrelsen Västerbotten
Läs mer

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

Med stöd från Länsstyrelsen Västernorrland kan vi underlätta nyanländas etablering genom att matcha nya och etablerade svenskar i Härnösands kommun.
Logotyp Härnösands kommun
Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Tillsammans med Härnösands kommun matchar vi nya och etablerade individer som bor i kommunen. Projektet pågår 2023-2024.
Uppsala kommuns logotyp
Läs mer

UPPSALA KOMMUN

Vi samarbetar med Uppsala kommun i projektet Uppsala Yrkesmentor. Projektet syftar till att stötta utrikesfödda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden.
Läs mer

STOCKHOLMS STAD

Nya Kompisbyrån har en nära samverkan med Stockholm stad på många olika sätt. Bland annat inom ramen för Framtidsprogrammet.
Läs mer

ANNA LINDH FOUNDATION

Nya Kompisbyrån är en del av Anna Lindh Foundations nätverk av organisationer som främjar interkulturell dialog.
Läs mer

PRIME WEBER SHANDWICK

Sedan hösten 2022 samarbetar Nya Kompisbyrån och Prime Weber Shandwick bland annat genom att erbjuda Primes anställda möjligheten att engagera sig i Nya Kompisbyråns olika verksamheter.
Läs mer

EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF)

Vårt projekt Uppsala Yrkesmentor finansieras av ESF. Projektet syftar till att stötta utrikesfödda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden.

Akademi & forskning​

Sedan 2020 samverkar Nya Kompisbyrån med forskare vid nationalekonomiska institutionen på Uppsala Universitetet för att kunna utvärdera hur väl våra insatser fungerar för att främja inkluderingen av nya svenskar i samhället. Du kan läsa mer om projektet här.

KONTAKT

Kontakta gärna Lina Bergström för att utforska olika samverkansmöjligheter som passar era behov och förutsättningar. Tillsammans kan vi skapa en plan som gynnar både ert engagemang och vårt gemensamma mål att främja integration och mångfald i samhället.

Bild Lina Bergström

Lina Bergström
Grants Manager
lina.bergstrom@nyakompisbyran.se