Alla pågående projekt

Att matcha nya kompisar till enkla möten är vårt ständiga uppdrag, men vi driver också lite mer specifika projekt. I dessa arbetar vi till exempel på vissa geografiska platser, med utvalda målgrupper eller tematiska områden. Nedan hittar du en sammanfattning av de projekt vi driver just nu. 

Care for Ukraine

Care for Ukraine riktar sig till kvinnor från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet, som vill utöka sitt nätverk och samtidigt få stöd i att söka jobb i Sverige.

Läs mer här

Forskningsprojekt Uppsala universitet

Sedan 2020 genomför Uppsala universitet ett forskningsprojekt som använder sig av den Nobelprisbelönade metoden Randomiserad kontrollerad studie. Studiens syfte är att utvärdera hur väl Nya Kompisbyråns insatser för att främja inkluderingen av nya svenskar i samhället fungerar.

Framtidsprogrammet

Framtidsprogrammet är till för nyanlända kvinnor mellan 18-29 år som bor i Stockholms stad eller Järfälla Kommun och vill börja jobba. Projektet syftar till att stärka målgruppens etablering på arbetsmarknaden genom utbildningträffar och ett utökat nätverk.

Läs mer här

Integrationslöftet

Med stöd av CHELHA stiftelsen lanserar vi Integrationslöftet: en spetsutbildning för personer mellan 18 och 25 år som brinner för integration och som vill lära sig att påverka politiken. Tillsammans med andra deltagare utformar de konkreta integrationspolitiska förslag som sedan läggs fram till riksdagspartierna.

Läs mer och delta här

JärfällaKompis

JärfällaKompis är ett samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Järfälla kommun. Projektet startade hösten 2020 och finansieras av Länsstyrelsen. Vi matchar nya och etablerade individer och familjer i Järfälla som vill öva svenska, träffa nya människor och hitta på något kul tillsammans. Som JärfällaKompisar kan man fika, promenera, äta middag och besöka olika aktiviteter och platser i kommunen. Familjer matchas med varandra utifrån barnens åldrar och föräldrars intressen.

Läs mer och delta här