Forskningsprojekt Uppsala universitet

Under 2020-2021 genomför Uppsala universitet ett forskningsprojekt som använder sig av den Nobelprisbelönade metoden Randomiserad kontrollerad studie. Syftet är att utvärdera hur väl Nya Kompisbyråns insatser för att främja inkluderingen av nya svenskar i samhället fungerar.

Färdighetsprogrammet

Färdighetsprogrammet är en insats som drivs av Stockholm stad med stöd av Nya Kompisbyrån och Ensamkommandes Förbund Stockholm. Syftet är att förbättra nyanlända ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden samt att etablera hållbara och effektiva samarbetsmetoder mellan kommuner och ideella aktörer. Projektet görs i samarbete med ett flertal kommuner i Stockholms län: Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Stockholm och påbörjades 1 november 2020.

Läs mer här

JärfällaKompis

JärfällaKompis är ett samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Järfälla kommun. Projektet startade hösten 2020 och finansieras av Länsstyrelsen. Vi matchar nya och etablerade individer och familjer i Järfälla som vill öva svenska, träffa nya människor och hitta på något kul tillsammans. Som JärfällaKompisar kan man fika, promenera, äta middag och besöka olika aktiviteter och platser i kommunen. Familjer matchas med varandra utifrån barnens åldrar och föräldrars intressen.

Läs mer och delta här

Klara, Färdiga, Kvinna

Klara, Färdiga, Kvinna är ett projekt för utrikes födda kvinnor som vill ha stöd i att hitta ett jobb i Sverige. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och pågår 2020-2022. Inom ramen för projektet hålls utbildningar om att söka jobb i Sverige och att skapa egna mål i sitt jobbsökande. En viktig del i projektet är även att deltagarna får kvinnliga mentorer som är med och stöttar under processen.  

Läs mer här

Kv(in)na

I mentorprogrammet Kv(in)na matchar Nya Kompisbyrån kvinnliga mentorpar i sex olika kommuner i Stockholms län – Danderyd, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Sundbyberg och Salem. Etablerade kvinnor som är sysselsatta sammanlänkas med kvinnor och tjejer som är nyanlända, utrikesfödda samt tjejer med utrikesfödda föräldrar. Projektet finansieras av stiftelsen CHELHA och startade våren 2021.    

Läs mer och delta här

NKB Ung

Med finansiering från Allmänna Arvsfonden genomför Nya Kompisbyrån, med start hösten 2020 och tre år framåt, projektet NKB Ung. Syftet är att undanröja de möjliga hinder som finns för unga personer i åldern 18-25 år att engagera sig i en verksamhet som främjar integration och bidrar till personlig utveckling. Under projekttiden engagerar och utbildar Nya Kompisbyrån ambassadörer på 10 olika studentorter runtom i landet. Dessa ska i sin tur engagera och inspirera andra till att vilja söka kontakt och sprida metodiken.

Läs mer här

X