Forskningsprojekt Uppsala universitet

Sedan 2020 genomför Uppsala universitet ett forskningsprojekt som använder sig av den Nobelprisbelönade metoden Randomiserad kontrollerad studie. Studiens syfte är att utvärdera hur väl Nya Kompisbyråns insatser för att främja inkluderingen av nya svenskar i samhället fungerar.

Care for Ukraine

Care for Ukraine riktar sig till kvinnor från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet, som vill utöka sitt nätverk och samtidigt få stöd i att söka jobb i Sverige.

Läs mer här

Social inkludering

Social inkludering riktar sig till dig som bor i Trelleborgs kommun och vill bli mentor till en person som är ny i Sverige. Projektet vill stärka förutsättningar för utrikes födda kvinnor och män för att snabbare etablera sig i samhället. De gör vi bland annat genom att matcha nya och etablerade med varandra, du som mentor får möjligheten att träffa en person som är ny i Sverige.

Läs mer här

Framtidsprogrammet

Framtidsprogrammet är till för nyanlända kvinnor mellan 18-29 år som bor i Stockholms stad eller Järfälla Kommun och vill börja jobba. Projektet syftar till att stärka målgruppens etablering på arbetsmarknaden genom utbildningträffar och ett utökat nätverk.

Läs mer här

JärfällaKompis

JärfällaKompis är ett samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Järfälla kommun. Projektet startade hösten 2020 och finansieras av Länsstyrelsen. Vi matchar nya och etablerade individer och familjer i Järfälla som vill öva svenska, träffa nya människor och hitta på något kul tillsammans. Som JärfällaKompisar kan man fika, promenera, äta middag och besöka olika aktiviteter och platser i kommunen. Familjer matchas med varandra utifrån barnens åldrar och föräldrars intressen.

Läs mer och delta här

Integrationslöftet

Med stöd av CHELHA stiftelsen lanserar vi Integrationslöftet: en spetsutbildning för personer mellan 18 och 25 år som brinner för integration och som vill lära sig att påverka politiken. Tillsammans med andra deltagare utformar de konkreta integrationspolitiska förslag som sedan läggs fram till riksdagspartierna.

Läs mer och delta här

Logo Chelha

NKB Ung

Med finansiering från Allmänna Arvsfonden genomför Nya Kompisbyrån, med start hösten 2020 och tre år framåt, projektet NKB Ung. Syftet är att undanröja de möjliga hinder som finns för unga personer i åldern 18-25 år att engagera sig i en verksamhet som främjar integration och bidrar till personlig utveckling. Under projekttiden engagerar och utbildar Nya Kompisbyrån ambassadörer på 10 olika studentorter runtom i landet. Dessa ska i sin tur engagera och inspirera andra till att vilja söka kontakt och sprida metodiken.

Läs mer här

Sundsvallskompis

Tillsammans med Sundsvalls Kommun arbetar vi för att fler ska träffas och öka gemenskapen i kommunen. Projektets syfte är att kartlägga nyanlända för att få en bild av deras livssituation. Detta görs genom att erbjuda hälsofrämjande insatser och övriga språkstödjande aktiviteter för att skapa nya möjligheter att komma närmare vårt samhälle. Nyanlända erbjuds kompismatchningar med etablerade i Sverige. Projektet ägs av Sundsvalls Kommun och finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer här

Logga Länsstyrelsen Västerbotten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.