Forskningsprojekt Uppsala universitet

Sedan 2020 genomför Uppsala universitet ett forskningsprojekt som använder sig av den Nobelprisbelönade metoden Randomiserad kontrollerad studie. Studiens syfte är att utvärdera hur väl Nya Kompisbyråns insatser för att främja inkluderingen av nya svenskar i samhället fungerar.

Care for Ukraine

Care for Ukraine riktar sig till kvinnor från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet, som vill utöka sitt nätverk och samtidigt få stöd i att söka jobb i Sverige.

Läs mer här

Social inkludering

Social inkludering riktar sig till dig som bor i Trelleborgs kommun och vill bli mentor till en person som är ny i Sverige. Projektet vill stärka förutsättningar för utrikes födda kvinnor och män för att snabbare etablera sig i samhället. De gör vi bland annat genom att matcha nya och etablerade med varandra, du som mentor får möjligheten att träffa en person som är ny i Sverige.

Läs mer här

Framtidsprogrammet

Framtidsprogrammet är till för nyanlända kvinnor mellan 18-29 år som bor i Stockholms stad eller Järfälla Kommun och vill börja jobba. Projektet syftar till att stärka målgruppens etablering på arbetsmarknaden genom utbildningträffar och ett utökat nätverk.

Läs mer här

JärfällaKompis

JärfällaKompis är ett samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Järfälla kommun. Projektet startade hösten 2020 och finansieras av Länsstyrelsen. Vi matchar nya och etablerade individer och familjer i Järfälla som vill öva svenska, träffa nya människor och hitta på något kul tillsammans. Som JärfällaKompisar kan man fika, promenera, äta middag och besöka olika aktiviteter och platser i kommunen. Familjer matchas med varandra utifrån barnens åldrar och föräldrars intressen.

Läs mer och delta här

Integrationsvalet

Med stöd av CHELHA stiftelsen tar vi fram Integrationsvalet 2022, en oberoende rapport som granskar riksdagspartiernas integrationspolitik inför valet 2022. Rapporten ska ge dig som väljare bättre koll på partiernas integrationspolitik, och lyfta utrikesföddas egna berättelser om sin politiska delaktighet och tankar kring demokrati.

Läs mer här

NKB Ung

Med finansiering från Allmänna Arvsfonden genomför Nya Kompisbyrån, med start hösten 2020 och tre år framåt, projektet NKB Ung. Syftet är att undanröja de möjliga hinder som finns för unga personer i åldern 18-25 år att engagera sig i en verksamhet som främjar integration och bidrar till personlig utveckling. Under projekttiden engagerar och utbildar Nya Kompisbyrån ambassadörer på 10 olika studentorter runtom i landet. Dessa ska i sin tur engagera och inspirera andra till att vilja söka kontakt och sprida metodiken.

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.