Läs information om projektet på andra språk.

Care for Ukraine

Care for Ukraine riktar sig till kvinnor från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet, som vill utöka sitt nätverk och samtidigt få stöd i att söka jobb i Sverige. 

Som deltagare i Care for Ukraine får du vara med på fem träffar med fokus arbetsmarknadskunskap. Du kommer matchas med en mentor på sista träffen som kommer vara ett stöd i jobbsökandet under fyra månader. 

Care for Ukraine finns i Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi syftar till att stärka integrationen och jämställdheten genom nätverkande och gemenskap. Care for Ukraine finansieras av Europeiska socialfonden.

Delta i Care for Ukraine

Vem kan bli deltagare?

 • Identifierar dig som kvinna 
 • Är mellan 18-64 år 
 • Omfattas av massflyktsdirektivet
 • Vill hitta arbete i Sverige
 • Bor i Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Göteborg eller Malmö

Du förväntas att:

 • Delta på alla fem träffar 
 • Träffa din mentor fyra gånger under fyra månader
 • Vara drivande i att boka in träffar med din mentor
 • Svara på sms/mejl inbjudningar från Nya Kompisbyrån

Vem kan bli mentor? 

 • Identifierar sig som kvinna
 • Är minst 18 år
 • Har någon form av arbetslivserfarenhet i Sverige
 • Bor i Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö eller vill vara digitalmentor

Du förväntas att: 

 • Träffas som mentorpar minst en gång per månad under fyra månader
 • Delta på uppstartsträffen
 • Vara engagerad 
 • Höra av dig till oss om det uppkommer frågor 
 • Svara på sms/mejl inbjudningar från Nya Kompisbyrån 

Kontakta oss

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta din lokala projektledare!

Delprojektledare Sundsvall:

emmaholappa@nyakompisbyran.se

Delprojektledare Stockholm:

linnea@nyakompisbyran.se

Delprojektledare Göteborg:

evelina@nyakompisbyran.se

Delprojektledare Malmö: 

Mariya@nyakompisbyran.se 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och pågår 2022-2023.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.