Läs information om projektet på andra språk.

om Care for Ukraine

Projektet Care for Ukraine är nu avslutat. Tack till alla som deltagit och de som fortfarande är aktiva i sina mentorskap. 

Care for Ukraine riktar sig till kvinnor från Ukraina som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, som vill utöka sitt kontaktnät och få stöd i sitt jobbsökande. 

Inom Care for Ukraine deltar du i fem utbildningsträffar som ökar din kunskap om den svenska arbetsmarknaden. På den andra träffen matchas du med en individuell mentor som kommer att stödja dig i jobbsökande under fyra månader. 

Mentorerna deltar även aktivt i flera av träffarna för att vara ett stöd under processen och delar med sig av sin värdefulla erfarenhet inom studie- och/eller arbetsliv. Vi erbjuder också möjligheten att delta i digitala föreläsningar ledda av experter inom olika områden som rör den svenska arbetsmarknaden. 

Care for Ukraine finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Vi finns även digitalt, vilket innebär att du kan delta oavsett var du befinner dig i Sverige.

Care for Ukraine främjar integration och jämställdhet genom utbildningsträffar, nätverk och mentorskap. Nya Kompisbyrån driver Care for Ukraine med stöd av Europeiska socialfonden (ESF).

DELTA I CARE FOR UKRAINE

Vem kan bli deltagare?

 • Du identifierar dig som kvinna och är minst 18 år
 • Du omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och har samordningsnummer
 • Du bor i Göteborg, Malmö, Stockholm eller Uppsala, eller vill delta digitalt

Du förväntas att:

 • Delta på alla fem utbildningsträffar
 • Träffa din mentor minst en gång i månaden under fyra månader
 • Vara drivande i att boka in träffar med din mentor

Vem kan bli mentor? 

 • Du identifierar dig som kvinna och är minst 18 år 
 • Du har studie- och/eller yrkeslivserfarenhet från Sverige 
 • Du bor i Göteborg, Malmö, Stockholm eller Uppsala, eller vill delta digitalt

Du förväntas att: 

 • Delta på minst två utbildningsträffar (sker under kvällstid)
 • Träffa din matchning minst en gång i månaden under fyra månader
 • Dela med dig av din erfarenhet och kunskap inom studie- och/eller yrkesliv

Möt vår deltagare Hanna som var med i första omgången av Care for Ukraine!

Kontakt

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss på care@nyakompisbyran.se
Nedan hittar du även kontaktuppgifter till din lokala projektledare.

Alina Bezboroda
Lokal projektledare Stockholm
alina@nyakompisbyran.se

Mariya Lehto
Lokal projektledare Malmö
mariya@nyakompisbyran.se

Ellinor Moberg Musel
Lokal projektledare Stockholm
ellinor@nyakompisbyran.se

Linnea Netin
Lokal projektledare Digitalt mentorskap 
linnea@nyakompisbyran.se

Sara Stjernlöf
Lokal projektledare Göteborg
sarastjernlof@nyakompisbyran.se

Elin Österlund
Lokal projektledare Uppsala & Stockholm
elinosterlund@nyakompisbyran.se

Care for Ukraine finansieras av Europeiska socialfonden och pågår 2023-2024