Huvudpartner

Nya Kompisbyrån får kontinuerligt ekonomiskt stöd från stiftelsen Axfoundation för att kunna utveckla och skala upp verksamheten. Med projektet ÖppnaDörren stöttar Axfoundation några utvalda organisationer vars verksamheter konkret bidrar till en förbättrad integration i Sverige.
Gemensamt arbetar vi för att inspirera människor att gå från ord till handling och för att bredda nätverken mellan etablerade och nya svenskar. Genom ÖppnaDörren är Nya Kompisbyrån dessutom delfinansierat av Europeiska socialfonden.

Företag & organisationer

FOLKUNIVERSITETET
Läs mer

Folkuniversitetet

Sedan hösten 2019 samarbetar Nya Kompisbyrån och Folkuniversitetet för ett mer inkluderande samhället. Samtidigt som vi hjälper Folkuniversitet att nå ut med folkbildning till nya målgrupper förser Folkuniversitetet Nya Kompisbyrån med utbildare, lokal och nätverk bland etablerade svenskar.
Svenskt tenn
Läs mer

Svenskt Tenn

Under våren 2020 inledde Svenskt Tenn och Nya Kompisbyrån ett samarbete för att öka gemenskapen i samhället. En onsdag i månaden anordnas det Integrationsfika i Tesalongen på Strandvägen 5.
Samhällsmatchen
Läs mer

Samhällsmatchen

Nya Kompisbyrån har sedan i september 2018 samarbetat med Samhällsmatchen. Syftet med samarbetet är att få människor från olika bakgrunder med ett gemensamt intresse för idrotten att träffas och umgås medan de njuter av en allsvensk fotbollsmatch.
FOLKUNIVERSITETET
Läs mer

Folkuniversitetet

Sedan hösten 2019 samarbetar Nya Kompisbyrån och Folkuniversitetet för ett mer öppet och inkluderande samhället. Samtidigt som Nya Kompisbyrån hjälper Folkuniversitet att nå ut med folkbildning till nya målgrupper, förser Folkuniversitetet Nya Kompisbyrån med utbildare, lokal och nätverk bland etablerade svenskar.
Svenskt tenn
Läs mer

Svenskt Tenn

Under våren 2020 inledde Svenskt Tenn och Nya Kompisbyrån ett samarbete för att öka gemenskapen i samhället. En onsdag i månaden anordnas det Integrationsfika i Tesalongen på Strandvägen 5.
Samhällsmatchen
Läs mer

Samhällsmatchen

Nya Kompisbyrån har sedan i september 2018 samarbetat med Samhällsmatchen. Syftet med samarbetet är att få människor från olika bakgrunder med ett gemensamt intresse för idrotten att träffas och umgås medan de njuter av en allsvensk fotbollsmatch.
Läs mer

Phil's Burger

Nya Kompisbyrån har sedan våren 2019 ett samarbete med Phil’s Burger där restaurangerna i Stockholm och Uppsala bjuder på Integrationsmiddagar. Under 2020 kommer sammanlagt 23 middagsevent att arrangeras hos Phil’s Burgers olika restauranger.
Nordiska museet och Kompisbyrån
Läs mer

Nordiska museet

Under våren 2020 kommer vi tillsammans med Nordiska museet erbjuda guidade turer på där de nya och etablerade svenskarna i grupp får njuta av en aktuell utställning för att sedan matchas parvis för en kompisfika på plats i museets kafé.
Läs mer

Brommapojkarna

Sedan i maj 2019 samarbetar Nya Kompisbyrån med Brommapojkarna. Tillsammans har vi anordnat Fotbollsfikor där människor från olika bakgrunder och kulturer träffats över en fika och sedan tittat på när BP:s A-lag spelat hemmamatch.
Läs mer

Phil's Burger

Nya Kompisbyrån har sedan våren 2019 ett samarbete med Phil’s Burger där restaurangerna i Stockholm och Uppsala bjuder på Integrationsmiddagar. Under 2020 kommer sammanlagt 23 middagsevent att arrangeras hos Phil’s Burgers olika restauranger.
Nordiska museet och Kompisbyrån
Läs mer

Nordiska museet

Under våren 2020 kommer vi tillsammans med Nordiska museet erbjuda guidade turer på där de nya och etablerade svenskarna i grupp får njuta av en aktuell utställning för att sedan matchas parvis för en kompisfika på plats i museets kafé.
Läs mer

Brommapojkarna

Sedan i maj 2019 samarbetar Nya Kompisbyrån med Brommapojkarna. Tillsammans har vi anordnat Fotbollsfikor där människor från olika bakgrunder och kulturer träffats över en fika och sedan tittat på när BP:s A-lag spelat hemmamatch.
Zietz media ab
Läs mer

Zietz

Nya Kompisbyrån har ett nära samarbete med Contentbyrån Zietz som bland annat tagit fram just den här hemsidan.
Läs mer

KPMG

Under våren 2020 inleder KPMG och Nya Kompisbyrån ett samarbete i form av Medarbetarfikor på KPMGs kontor. Nya Kompisbyrån matchar företagets medarbetare med nya svenskar som är nyfikna på KPMGs verksamhet.
Zietz media ab
Läs mer

Zietz

Nya Kompisbyrån har ett nära samarbete med contentbyrån Zietz som bland annat tagit fram den här hemsidan.
Läs mer

KPMG

Under våren 2020 inleder KPMG och Nya Kompisbyrån ett samarbete i form av Medarbetarfikor på KPMGs kontor. Nya Kompisbyrån matchar företagets medarbetare med nya svenskar som är nyfikna på KPMGs verksamhet.

Kommuner

Läs mer

Tyresö kommun

Sedan 2018 verkar Tyresö kommun och Nya Kompisbyrån för ökad integration och gemenskap i samhället genom möjliggöra enkla och lättsamma möten. Nya Kompisbyrån kompletterar kommunens integrationsarbete genom att länka samman nya Tyresöbor med etablerade svenskar i kommunen och Storstockholm.
solna stad
Läs mer

Solna Stad

Sedan 2017 samarbetar Nya Kompisbyrån med Solna stad för att öka gemenskapen i kommunen. Genom att matcha nya Solnabor med etablerade Solnabor bidrar Nya Kompisbyrån aktivt till kommunens existerande integrationsverksamhet.
Läs mer

Tyresö kommun

Sedan 2018 verkar Tyresö kommun och Nya Kompisbyrån för ökad integration och gemenskap i samhället genom möjliggöra enkla och lättsamma möten. Nya Kompisbyrån kompletterar kommunens integrationsarbete genom att länka samman nya Tyresöbor med etablerade svenskar i kommunen och Storstockholm.
solna stad
Läs mer

Solna Stad

Sedan 2017 samarbetar Nya Kompisbyrån med Solna stad för att öka gemenskapen i kommunen. Genom att matcha nya Solnabor med etablerade Solnabor bidrar Nya Kompisbyrån aktivt till kommunens existerande integrationsverksamhet.

Driver du en verksamhet i Tyresö eller Solna och vill samarbeta med Nya Kompisbyrån för ett mer öppet samhälle? Kontakta oss!

Kommande projekt

Tack vare Allmänna Arvsfonden kommer Nya Kompisbyrån, med start hösten 2020 och tre år framåt, genomföra projektet NKB Ung. Syftet är att undanröja de möjliga hinder som finns för unga personer i åldern 18-25 år att engagera sig i en verksamhet som främjar integration och bidrar till personlig utveckling. Under projekttiden ska Nya Kompisbyrån engagera och utbilda ambassadörer på 10 olika studentorter runtom i landet. Dessa ska i sin tur engagera och inspirera andra till att vilja söka kontakt och sprida metodiken.

Akademi & forskning

Under 2020 kommer Uppsala universitet att genomföra ett forskningsprojekt som använder sig av den Nobelprisbelönade metoden Randomiserad kontrollerad studie. Syftet är att utvärdera hur väl Nya Kompisbyråns insatser för att främja inkluderingen av nya svenskar i samhället fungerar.

X