Mötesplats för integration i Västsverige

Tillsammans vill Build Together och Nya Kompisbyrån skapa en ny mötesplats för en förbättrad integration i Västsverige! Vår samverkan står med ett ben i civilsamhället och ett i näringslivet. Gemensamt vill vi verka för en hållbar samhällsutveckling som är inkluderande och jämlik. Build Together använder styrkan i kombinationen av kunskaper från mänskliga rättigheter, social hållbarhet, näringsliv och entreprenörskap. 

Med Mötesplatsen vill vi skapa förutsättningar för samverkan, kunskapsutbyte och möten mellan aktörer som arbetar för en ökad integration och mångfald.

Mängden av goda initiativ och satsningar har väckt en nyfikenhet hos oss, kan vi utveckla vårt arbete genom en närmare samverkan med varandra? Vi tror på en tresektoriell samverkan där aktörer från det offentliga, privata och ideella möts, skapar möjligheter tillsammans och säkerställer uppfyllnad av våra gemensamma mål.

Vi ses varannan månad och kommer ha olika fokusområden, föreläsare och tematräffar.

Vill du delta på Mötesplatsens träffar?

Vill du veta mer om nätverket eller har idéer inför kommande träffar?
Kontakta oss gärna på manstrale@build-together.se eller hanna@nyakompisbyran.se