Om vår grafiska profil

”Nya Kompisbyråns verksamhet möjliggör integration genom möten av olika slag, och det är utgångspunkten för den nya visuella identiteten. Formen speglar med andra ord möten. Istället för att visa fysiska människor som möts har jag valt att jobba med olika grafiska former som representerar mötet. 

Dessa grafiska former är hämtade från Nya Kompisbyråns verksamhet, områden så som fika, sport, middag, språk mfl. Jag har t.ex hämtat former från kakor och sötsaker från Sverige men också från andra delar av världen. Sedan har jag låtit dessa former mötas och då highlightat/markerat området där formerna möts/går in i varandra. 

Dessa föreställande former blandas sedan upp med mer abstrakta formationer. Även logotypen och NKB-symbolen speglar möten. I symbolen highlightas/markeras de områden där bokstäverna möts, markeringen utgör i sin tur pricken ovanför bokstaven Å. En visuell tolkning av Nya Kompisbyrån”

– Parasto Backman

Parasto Backman, grafisk formgivare