Tack för din anmälan!

Hej!

Vad roligt att du är intresserad av att vara med som mentor för en kvinna i Järfälla kommun! Syftet med insatsen är att stötta utrikesfödda kvinnor till etablering på arbetsmarknaden. Vi på Nya Kompisbyrån kommer under hösten hålla utbildningsträffar för alla deltagare, men söker dig som vill vara med och bidra med den viktiga rollen som mentor! 

 
Kvinnliga mentorer som är etablerade på arbetsmarknaden kommer sammanlänkas med utrikesfödda kvinnor som bor i Järfälla kommun. Matchningarna förväntas skapa ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och kontaktnät som i förlängningen kan bidra till att utrikes födda kvinnor får större möjlighet att nå sina mål.

När vi fått in din anmälan kommer vi att ringa upp dig och berätta mer om uppdraget och ställa lite frågor för att kunna skapa dom bästa möjliga matchningarna. Nya Kompisbyrån kommer vara ett stöd under hela perioden, men du och matchning ansvarar tillsammans för att träffas 3-4 gånger under 4 månader.

Anmälan består av ett antal frågor som du hittar nedan och tar inte mer än några minuter att göra klart.

Om du har frågor hör av dig till 
Hélène Bagge; 
helene@nyakompisbyran.se 
076 – 008 45 09

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.