Pågående projekt

Att matcha nya kompisar till enkla möten är vårt ständiga uppdrag, men vi driver också lite mer specifika projekt. I dessa arbetar vi till exempel på vissa geografiska platser, med utvalda målgrupper eller tematiska områden. Nedan hittar du en sammanfattning av de projekt vi driver just nu. 

Färdighetsprogrammet

Färdighetsprogrammet är en insats som drivs av Stockholm stad med stöd av Nya Kompisbyrån och Ensamkommandes Förbund Stockholm. Syftet är att förbättra nyanlända ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden samt att etablera hållbara och effektiva samarbetsmetoder mellan kommuner och ideella aktörer. Projektet görs i samarbete med ett flertal kommuner i Stockholms län: Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Stockholm och hade start den 1 november 2020.

Läs mer här

Forskningsprojekt Uppsala universitet

Under 2020 genomför Uppsala universitet ett forskningsprojekt som använder sig av den Nobelprisbelönade metoden Randomiserad kontrollerad studie. Syftet är att utvärdera hur väl Nya Kompisbyråns insatser för att främja inkluderingen av nya svenskar i samhället fungerar.

JärfällaKompis

JärfällaKompis är ett samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Järfälla kommun. Projektet startade hösten 2020 och finansieras av Länsstyrelsen. Vi matchar nya och etablerade individer och familjer i Järfälla som vill öva svenska, träffa nya människor och hitta på något kul tillsammans. Som JärfällaKompisar kan man fika, promenera, äta middag och besöka olika aktiviteter och platser i kommunen. Familjer matchas med varandra utifrån barnens åldrar och föräldrars intressen.

Läs mer här

NKB Ung

Tack vare Allmänna Arvsfonden genomför Nya Kompisbyrån under tre års tid (2020-2023) projektet NKB Ung. Syftet är att undanröja de möjliga hinder som finns för unga personer i åldern 18-25 år att engagera sig i en verksamhet som främjar integration och bidrar till personlig utveckling. Under projekttiden kommer Nya Kompisbyrån engagera och utbilda ambassadörer på 10 olika studentorter runtom i landet. Dessa ska i sin tur engagera och inspirera andra till att vilja söka kontakt och sprida metodiken.

Läs mer här

Projekt Kv(in)na

I mentorprogrammet Kv(in)na matchar vi kvinnliga mentorpar i sex olika kommuner i Stockholms län – Danderyd, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Sundbyberg och Salem. Vi matchar etablerade kvinnor i kommunerna som är sysselsatta med kvinnor och tjejer som är nyanlända, utrikes födda och/eller svenskfödda med utländsk bakgrund. Genom matchningar med etablerade, sysselsatta kvinnor kan adepterna skapa ett utökat nätverk som hjälper dem att komma närmare sina mål. Det kan exempelvis röra sig om att vidareutbilda sig, börja studera eller komma ut i arbetslivet.

Läs mer här

Klara, Färdiga, Kvinna

Klara, Färdiga, Kvinna är ett projekt för utrikes födda kvinnor som vill ha stöd i att hitta ett jobb i Sverige. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och pågår 2020-2022. Inom ramen för projektet hålls utbildningar om att söka jobb i Sverige och att skapa egna mål i sitt jobbsökande. En viktig del i projektet är även att deltagarna får kvinnliga mentorer som är med och stöttar under processen.  

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.