Till startsidan

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Nya Kompisbyrån är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Våra kontaktuppgifter är:
Nya Kompisbyrån, organisations-nr: 802491-8990
Adress: Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65
Kontaktperson: Mardin Baban, 079-337 56 97, mardin@nyakompisbyran.se

Ändamål

Nya Kompisbyrån använder dina personuppgifter för följande syften:

1. Nya Kompisbyrån använder de personuppgifter som du har lämnat om dig själv för att matcha ihop dig med en annan av våra användare, exempelvis till en fikakompis, en digitalkompis eller en middagsgäst/middagsvärd. I detta ingår att vi presenterar deltagare som vi har matchat ihop för varandra med namn.

2. Vi kan också komma att bjuda in dig till Nya Kompisbyråns aktiviteter eller ge dig erbjudanden.

3. Efter ett fikamöte, digitalt möte eller en middag kommer vi att kontakta dig för att fråga hur det var.

4. Informationen används också för att kunna besvara frågor, driva och förbättra vår webbplats och program.

5. Dina personuppgifter kan delas med andra aktörer om det krävs för att Nya Kompisbyrån ska kvalificera sig för stöd eller bidrag. Detta kan gälla offentliga organ eller privata företag som sponsrar Nya Kompisbyråns verksamhet. Dessa andra aktörer har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter till marknadsföring eller till något annat än för att undersöka att vår verksamhet når upp till deras krav.

6. Dina personuppgifter kan även komma att delas med Uppsala universitet för utvärderings- och forskningssyfte. I samband med detta kan Uppsala universitet även begära in ytterligare personuppgifter från SCB. Uppgifterna kommer alltid att vara helt anonyma vid publikation. Uppsala universitet är personuppgiftsansvariga för behandlingen i utvärderings- och forskningssyfte.

7. Utöver detta måste Nya Kompisbyrån lämna vidare dina uppgifter om det framgår av lag att vi måste det.

 

Samtycke

  • För att kunna tillhandahålla tjänsten behöver vi ditt samtycke för att behandla personuppgifter om dig såsom namn, ålder, personnummer/samordningsnummer (gäller bara ny svensk), telefonnummer, e-postadress, kön, bostadskommun, IP-adress, bilder, ursprungsland och uppgift om inskrivning hos Arbetsförmedlingen (gäller bara ny svensk).
  • Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta [Nya Kompisbyrån] på e-postadressen kontakt@nyakompisbyran.se. OBS dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig, ett s.k. registerutdrag, eller för att begära rättelse eller begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att framställa klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om detta hittar du här.
  • Dina personuppgifter förs inte över till tredje land (det vill säga land utanför EU/EES).
  • Om du vill avregistrera dig, skicka ett e-mail till kontakt@nyakompisbyran.se. Nya Kompisbyrån tar då bort dina uppgifter.

Lagring av personuppgifter

  • Om du har blivit matchad eller blivit matchningsbar men ingen matchning skett tas dina uppgifter bort efter ett (1) år. Om de uppgifter du har lämnat inte är korrekta eller fullständiga får du ett påminnelsemail från oss. Om du ej anger korrekta och/eller fullständiga uppgifter tas dina uppgifter bort efter tre (3) månader.