JärfällaKompis

JärfällaKompis är ett samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Järfälla kommun. Projektet startade hösten 2020 och finansieras av Länsstyrelsen. Vi matchar nya och etablerade individer och familjer i Järfälla som vill öva svenska, träffa nya människor och hitta på något kul tillsammans. Som JärfällaKompisar kan man fika, promenera, äta middag och besöka olika aktiviteter och platser i kommunen. Familjer matchas med varandra utifrån barnens åldrar och föräldrars intressen.

Läs mer och delta här

NKB Ung

Tack vare Allmänna Arvsfonden genomför Nya Kompisbyrån, med start hösten 2020 och tre år framåt, projektet NKB Ung. Syftet är att undanröja de möjliga hinder som finns för unga personer i åldern 18-25 år att engagera sig i en verksamhet som främjar integration och bidrar till personlig utveckling. Under projekttiden kommer Nya Kompisbyrån engagera och utbilda ambassadörer på 10 olika studentorter runtom i landet. Dessa ska i sin tur engagera och inspirera andra till att vilja söka kontakt och sprida metodiken.

Läs mer här

Forskningsprojekt Uppsala universitet

Under 2020 genomför Uppsala universitet ett forskningsprojekt som använder sig av den Nobelprisbelönade metoden Randomiserad kontrollerad studie. Syftet är att utvärdera hur väl Nya Kompisbyråns insatser för att främja inkluderingen av nya svenskar i samhället fungerar.

Färdighetsprogrammet

Färdighetsprogrammet är en insats som drivs av Stockholm stad med stöd av Nya Kompisbyrån och Ensamkommandes Förbund Stockholm. Syftet är att förbättra nyanlända ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden samt att etablera hållbara och effektiva samarbetsmetoder mellan kommuner och ideella aktörer. Projektet görs i samarbete med ett flertal kommuner i Stockholms län: Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Stockholm och hade start den 1 november 2020.

Läs mer här

X