Om Integrationsvalet

Med stöd av CHELHA stiftelsen tar vi fram Integrationsvalet 2022, en oberoende kartläggning av riksdagspartiernas integrationspolitik inför valet 2022. Var står varje parti exakt i integrationsfrågan? Vilka lösningar har partierna på integrationsproblem? Och hur vill partierna motverka segregation?

Integrationsvalet ger en tydlig inblick i partiernas integrationssatsningar och visar hur deras integrationspolitiska förslag skiljer sig från varandra. Syftet är att ge dig som väljare bättre koll på läget så att du kan göra ett informerat val i september. Utöver kartläggningen av partiernas integrationspolitiska förslag kommer Integrationsvalet även att lyfta utrikesföddas egna berättelser om sin politiska delaktighet och tankar kring demokrati. Integrationsvalet 2022 kommer att publiceras som rapport och interaktiv webbplats inför riksdagsvalet i september.

Varför vill vi kartlägga integrationspolitiken?

Vi tar fram Integrationsvalet 2022 av tre olika anledningar:

  1. Integration är en av de viktigaste valfrågorna (1), men idag saknas en oberoende kartläggning som jämför riksdagspartiernas olika integrationssatsningar. Integrationsvalet 2022 ska ge dig som väljare en ökad kunskap om partiernas integrationspolitik.

    

  2. Utrikesfödda medborgare och de som har utrikesfödda föräldrar har i genomsnitt ett lägre valdeltagande än svenskfödda medborgare (2)(3). En vanlig anledning till detta är att man inte litar på politiker eller inte tror att man faktiskt kan påverka. Det är ett problem när hela befolkningen inte är politiskt delaktig. Integrationsvalet 2022 ska stärka demokratin och göra den mer inkluderande.

    

  3. När du läser ordet integration kanske du först tänker på bristen på integration, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan eller i bostadsområden. Men när handlar det om integrationens positiva effekter? Och hur ofta kommer personer som själva integrerats egentligen till tals? Vi vill ge personer som själva har integrerats i Sverige en röst. Integrationsvalet 2022 ska lyfta en mer nyanserad bild om integration förankrad i verkliga berättelser.

Vill du samverka med oss?

Är du eller din organisation intresserad av att bidra till Integrationsvalet 2022 på något vis? Vi är öppna för att diskutera olika former av samverkan. Kontakta projektledare Nick Doggen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.