Om Care for Ukraine

Care for Ukraine är ett projekt som riktar sig till utrikes födda kvinnor från Ukraina som vill utöka sitt nätverk och samtidigt få stöd i att söka arbete eller studier. Deltagarna kommer i projektet få gå en arbetsmarknadsinriktad utbildning och matchas sedan med en kvinnlig mentor.

Utbildningen kommer vara fem träffar på 2 timmar styck och mentorskapet pågår under 4 månader med minst en träff per månad.

Projektet startar i januari 2023 och kommer finnas i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Du kan reda nu anmäla intresse för att delta i projektet både som deltagare och mentor. Om du fyller i en intresseanmälan så kommer vi kontakta dig i november 2022 för att ge dig mer information och bjuda in till ett digitalt infomöte.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

About Care for Ukraine

Care for Ukraine is a project aimed at foreign-born women from Ukraine who want to expand their social network and receive support with their search for a job or studies. Participants in this project will attend a preparatory course focusing on the Swedish labor-market and are then matched with a female mentor.

The labor-market oriented course consists of five meet-ups, each lasting for two hours, followed by a mentorship program during four months, with a minimum of one meet-up per month.

The project starts in January 2023 and will be located in Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala and Sundsvall.

You can already sign up today if you are interested in partaking as a participant or taking on the role as a mentor, in which case we will contact you in November 2022 and come back to you with further information as well as an invite to a digital information meeting.

Project Care for Ukraine is financed by the European Social Fund (ESF).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.