Engagera dig i ett av våra Järfällaprojekt!

Mentorskap Järfälla

Projektet: Arbetsmarknadsutbildning för utrikes födda kvinnor mellan 30 och 64 i Järfälla kommun. De sammanlänkas med kvinnliga mentorer som är etablerade på arbetsmarknaden och matchningarna förväntas skapa ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och kontaktnät som i förlängningen kan bidra till att utrikes födda kvinnor får större möjlighet att nå sina mål. 

Du: Identifierar dig som kvinna, bor i eller lätt kan ta dig till Järfälla kommun och vill vara ett stöd till en utrikes född kvinna under en kort period. 

När: Uppdraget som mentor startar i september, oktober eller november och pågår i fyra månader (som längst till december) där ni träffas 3-4 gånger. Vi kommer ha en digital uppstartsträff av mentorskapet för dig och din matchning.

Framtidsprogrammet

Projektet: Stöttar unga, nyanlända kvinnor att komma i arbete eller studier genom utbildningsträffar och mentorskap

Vem: Identifierar dig som kvinna, är minst 18 år, behöver kunna åka till Järfälla och vill vara ett stöd till en utrikes född kvinna under sex månader.

När: Oktober, minst 6 träffar under 6 månader plus uppstartsträff vid Södra station → perfekt för dig som vill följa en adept under längre period.

JärfällaKompis

Projektet: Kompismatchningar mellan familjer och individer i Järfälla kommun för att främja gemenskapen och upptäcka Järfälla tillsammans. Finansieras av Länsstyrelsen.

Vem: Kvinna/man/familj, bosatt i Järfälla och som vill träffa nya vänner i en timme på fika, middag, promenad eller kanske på en lekplats.

När: Vi sätter er i kontakt och ni bestämmer när, var och hur ni ska ses. Om ni tycker att det är kul får ni gärna ses igen på egen hand!

Vem söker vi?

Vi söker personer som vill vara en del av projektet Klara, Färdiga, Kvinna, i någon av städerna Sundsvall, Göteborg eller Stockholm/Uppsala. Som praktikant kommer du få följa arbetet, ha kontakt med deltagare, medverka vid workshops och hjälpa till med administrativa uppgifter. Som praktikant i projektgruppen för Klara, Färdiga, Kvinna jobbar du nära projektgruppen och närmast projektledaren för antingen Sundsvall, Göteborg eller Stockholm/Uppsala.

Du kommer göra allt arbete tillsammans med projektgruppen och främst tillsammans med projektledaren för respektive stad. Om du är med projektledaren i Stockholm/Uppsala kan du bo i någon av städerna, resa mellan dessa kommer förekomma. Kansliet ligger i Stockholm, och din utgångspunkt kommer vara där ifrån. 

Vi söker även en person som vill arbeta nära Nya Kompisbyråns verksamhetsutvecklare, ni kommer tillsammans arbeta i ordinarie verksamheter, projektansökningar, företagskontakt och hålla i events. Du kommer vara involverad i samverkan med offentlig-, privat- och ideell sektor. Vissa dagar kommer du även att få medverka i andra projekt som Nya Kompisbyrån bedriver. Du kommer få en god inblick i hur organisationen arbetar och utveckla den tillsammans med oss. Du kommer att ha din utgångspunkt på kansliet som ligger i Stockholm (Södermalm).

Vem är du? 

För att du ska trivas tror vi att du behöver ha intresse av eller erfarenhet från målgruppen, nyfiken på att lära dig mer om ideell sektor och vara trygg i att hålla workshops. Nya Kompisbyrån vill att du ska kunna anpassa din praktik efter din kunskap, erfarenhet och intressen, för att få ut mest av din tid hos oss. Därför vill vi att du i din ansökan skriver om dina erfarenheter, vilken av de två praktikplatserna du söker i organisationen och varför.

För att kunna söka praktikplatsen behöver du antingen: 

  • 15 eller 30 hp praktik vid ett svenskt universitet/högskola under praktikens gång 

  • 100 YH LiA vid en svenskt yrkeshögskola

  • vara antagen till Arbetsförmedlingens arbetspraktik

 

Ansökan ska skickas in senast 30 november till amanda@nyakompisbyran.se 

Märk mejlen med: Praktik våren 2022. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.