Delprojektledare: Klara, Färdiga, Kvinna

Placering: Sundsvall

Omfattning: Heltid (100%)

Anställningsform: tidsbegränsad anställning

Om jobbet

Tjänsten innefattar en anställning som delprojektledare för Sundsvall på 100% med start 7 januari 2021. Startdatum kan eventuellt diskuteras. 

Du kommer att vara anställd hos Nya Kompisbyrån men sitta i Sundsvall. Tjänsten är en visstidsanställning på 24 månader. Som delprojektledare kommer du att samverka med flera olika aktörer inom de privata, offentliga och ideella sektorerna. 

Vi tillämpar löpande rekrytering för denna tjänst och kan komma att avsluta processen tidigt om vi hittar en lämplig kandidat innan rekryteringens slutdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. 

Om projektet

Projektet Klara, Färdiga, Kvinna drivs av Nya Kompisbyrån med stöd från olika aktörer. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och äger rum från och med 01-12-2020 till 12-31-2022. Insatsens syfte är att underlätta utrikes födda/ nyanlända kvinnors väg in i arbete och/eller studier. Detta sker i synnerhet genom ett utbildningsprogram och ett utökat nätverk av etablerade svenskar. 

Inom ramen för tjänsten kommer bl a följande arbetsuppgifter att ingå:

 • Uppsökning av och kontinuerlig kontakt med målgruppen. Detta inkluderar bl.a. att kontakta aktörer som vänder sig till nyanlända, personer i etableringen och personer som står långt utanför arbetsmarknaden och/eller studier. I alla regioner som projektet innefattar kommer delprojektledarna besöka arbetsförmedlingar, anläggningsboenden, SFI, bibliotek och andra platser där målgruppen samlas. Detta utöver riktade kommunikationskampanjer. 
 • Att ansvara för att driva det operativa arbetet från ax till impa på orten där du befinner dig. Det inkluderar även framtagning av tryckmaterial tillsammans med kommunikatören, boka lokaler, schemalägga träffar och anordna resor för deltagare och projektgruppen. 
 • Koordinera och samverka med projektets samverkansparter. Bl.a. i framtagandet av utbildningsprogrammet.
 • Grundarbete inför programstart 
 • Utforma och anpassa programmet utefter målgruppens behov tillsammans med samverkanspart 
 • Genomföra uppföljning av programmet samt matchning med deltagare. Detta inkluderar framtagande av struktur för uppföljning med deltagare och utvärderingsenkäter. I det arbetet kommer du även att arbeta nära insatsens processtöd.  
 • Rapportera till projektets styrgrupp och din närmaste chef, bl.a. i form av månadsrapporter som också kommer att delas med svenska ESF-rådet. 
 • Säkerställa resurser till projektet inom tilldelade kostnadsramar. Det innebär att du bl.a. behöver vara van att arbeta utefter en framtagen budget. 
 • Uppsökning och kontinuerlig kontakt med olika parter inom offentlig, ideell och privat sektor. Du kommer att ansvara för det operativa arbetet i Sundsvall.
 

Vi söker dig som:

 • Har relevant akademisk utbildning. 
 • Har erfarenhet av arbete som projektledare. Du är en utpräglad projektledare med can-do-attityd.
 • Kan arbeta självständigt, strukturerat, mål- och resultatinriktat.
 • Har god erfarenhet av att arbeta normkritiskt utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
 • Har god förmåga att knyta kontakter och skapa strukturer för samverkan med offentliga, ideella och privata aktörer.
 • Har erfarenhet av att arbeta med målgruppen, antigen utifrån ideellt engagemang eller från ditt yrkesliv.
 • Har erfarenhet av projektredovisning. 
 • Har god samarbetsförmåga, och gillar att arbeta i grupp.
 • Har goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
 

Det är meriterande om:

 • Du har arbetat inom det civila samhället med frågor relevanta för utrikes födda/nyanlända kvinnor, särskilt mammor till småbarn. 
 • Du talar ytterligare ett språk så som, somaliska, arabiska, tigrinja eller persiska.
 • Du har erfarenhet av tidigare arbeta med ett ESF-finansierat projekt. 
 • Har flera års erfarenhet av ideellt engagemang. 

Ansökan

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast söndag den 22 november 2020. Märk din ansökan med “Delprojektledare Sundsvall”. Som anställd hos Nya Kompisbyrån omfattas du av kollektivavtal.   

Kontaktperson 

Elin Duthu, elin@nyakompisbyran.se, 079 347 53 24 

X